Vroni Schwegler
Ohne Titel, 2016

14 × 18 cm
Öl auf MDF
Versand nach Aufwand
Unikat
€ 850,00
h
Vroni Schwegler - Ohne Titel