Vroni Schwegler
Ohne Titel, 2018

28 × 35 cm
Öl auf MDF
Versand nach Aufwand
Unikat
€ 1450,00
h
Vroni Schwegler - Ohne Titel