Peter Sauerer

Mercedes Benz 540 K
„Hermann Göring“ , 2007
Holz, bemalt / Schnur25 x 9 x 9 cmVerpackt in hölzerner BoxVersand über DHL€ 6.400,00

Peter Sauerer: Mercedes Benz 540 K „Hermann Göring“, 2007
  • Mercedes Benz 540 K „Hermann Göring“, 2007

    Mercedes Benz 540 K „Hermann Göring“, 2007